Image hosted by Photobucket.com

14 de setembre 2010


Si permets que l'aigua corri,
irremissiblement un dia arribarà al mar.
El final de cada gota és mar.
El sentit de cada onada és l'oceà.
El teu sentit és ser aigua de la vida.
... Si vols viure, no retinguis la teva aigua viva
que el riu baixa per retre tribut al mar.

(Jorge Carvajal)
Image hosting by Photobucket